Przejdź do treści


TERAPIA RODZIN I PAR
W PODEJŚCIU SYSTEMOWYM


 • “Kryzys jest najważniejszym mechanizmem rozwojowym człowieka, może nas zmienić, rozwinąć, to wtedy ludzie podejmują najważniejsze decyzje. Z kolei przedłużające się szczęście demobilizuje nas i rozleniwia” – prof. Marek Krzystanek w wywiadzie dla Gazety Wyborczej z 1 maja 2023.
 • Jako terapeutka par i rodzin zajmuję się podnoszeniem jakości relacji i wspieraniem swoich Klientów w samorozwoju.
  W przeciwieństwie do psychoterpaeuty nie diagnozuję chorób psychicznych i ich nie leczę.
  PODKREŚLAM, że doradzam głównie w zakresie relacji, rozwoju, pomagam swoim Klientom przechodzić przez ich życiowe trudności, ale nie choroby psychiczne.
 • W doradztwie i wsparciu terapeutycznym zajmuję się dwiema osobami z pary lub całym systemem rodzinnym/grupowym, tak aby proces był dla wszystkich zaangażowanych transparentny, a osoba potrzebująca wsparcia otrzymała je od najbliższych, a nie uzależniała się od kontaktów z terapeutą. Duża część tak pojętego wsparcia jest skoncentrowana na podniesieniu jakości relacji i zaufania między uczestnikami spotkań, wzajemnym rozpoznaniu potrzeb, dobrej komunikacji i współpracy. Klientów postrzegam jako ekspertów od swojego życia, a ja jako przewodniczka, pomagam Wam odkrywać i samodzielnie korzystać z Waszych MOCY. 
 • Coś o mnie:
  Od zawsze pasjonowały mnie relacje, zwłaszcza te najbliższe, w rodzinie i w parze. Dziesięć lat temu prowadząc przedszkole i szkołę podstawową borykałam się często z trudnościami dzieci, które zaburzały atmosferę pracy całych grup. Jako pedagog, a także szefowa przedszkola i szkoły czułam się niekompetentna i bezradna. Wtedy właśnie  postanowiłam rozpocząć studia podyplomowe z terapii systemowej w Niemczech. Początkowo wspierałam głównie rodziców i dzieci ze “swojego” przedszkola i szkoły. Pracując z rodzinami zauważyłam, że trudności dzieci często mają związek z jakością relacji między rodzicami, stąd moja specjalizacja z zakresu terapii par. Zajmuję się nie tylko bliskimi relacjami międzyludzkimi, ale także  relacjami z samym sobą, w wewnętrznym osadzeniu i rozwijaniu swojego “ja”. Jestem otwarta na wszystkich Klientów, bez względu na Wasz wiek, płeć, pochodzenie, kulturę, status, orientację seksualną, wartości życiowe i religię. Chętnie poznaję różne punkty widzenia i sposoby postrzegania rzeczywistości – wiem, że to mnie wzbogaca. Regularnie uczestniczę w superwizjach i interwizjach, podczas których konsultuję trudniejsze przypadki, rzecz jasna anonimowo, z innymi specjalistami. 
 • Jako członkinia DGSF (Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie – Niemieckie Towarzystwo Systemowej Terapii, Doradztwa i Terapii Rodzinnej) jestem zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich wypowiedzi i danych dotyczących moich Klientów. Przechowywane dane są w pełni zanonimizowane i zabezpieczone. Również w trakcie interwizji i superwizji posługuję się takimi danymi. 

Aktualności

Terapia par – promocja do końca czerwca 2024 

08.04.2024

- drugie i każde kolejne spotkanie stacjonarnie i online 150 zł. - 90 minut